Aalborg Sportshøjskole

Konkurrence forslag til udearealer for Aalborg Sportshøjskole.

Den nye bygning skaber 3 nye uderum som flyder sammen i et sammenhængende forløb.

Vest for den nye bygning opstår en solfyldt opholds/samlingsplads, hvor der etableres en siddetrappe i skråningen. En trappe der også kan bruges til udendørs træning.

Det er væsentligt at bevare så meget som muligt af de grønne elementer på grunden, og træer, hække, buske og græs bevares og udvides hvor det er muligt.

Der laves nye asfaltbelægninger som en naturlig udvidelse af de nuværende asfaltbelægninger. Substitutionen af eksisterende belægninger i forhold til indbygning af nye produkter medfører en markant reduceret miljøbelastning ”fra vugge til grav”.

Den nuværende p-plads bevares, med de lave bøgehække og rækker af træer, som gør p-pladsen og ankomsten til en grøn og behagelig oplevelse. Ved særlige begivenheder kan hele p-pladsen inddrages til andre aktiviteter.

På det nye hus vil der også være mulighed for at etablere klatrevægge, ved at forstærke facaden på udvalgte områder. De udvendige klatrevægge på huset skal udvikles sammen med kla-treklubben, og vil være en del af klatrevægsleverancen.

På området øst for tennishallen kan laves crossfitarealer, multibane/streetbane og bålplads. En løbebane kan anlægges mellem tennishallen og den nye bygning. Disse elementer er en del af helhedsplanen.

Bygherre: Aalborg Sportshøjskole

Totalentreprenør: Dansk Halbyggeri

Arkitekt: Poulsen og Partners

Ingeniør: Viggo Madsen

Landskab til sportshøjskolen blev senere udført for konkurrencevinder GPP Arkitekter.