Driple labyrint

Boldspil for alle - steder at se på

En usædvanlig, mangefacetteret boldbane er en oplagt måde at forvandle et monofunktionelt sted til et fleksibelt, levende og samlende byrum på. Boldbaner med forskellige underlag, hævede/forsænkede arealer, mønstre, opstregninger, nicher og siddemuligheder henvender sig til mange forskellige brugere, giver mulighed for liv fra morgen til aften og kan rumme alt fra skolens idrætstimer til fritidssport, arrangementer og leg – eller bare et sted at sætte sig, hvorfra man kan betragte det liv, der udspiller sig.

Visionen for Børnebyen er skrevet med i kommuneplanen

Luftfoto: Ringkøbing Air Foto - http://www.ringkøbingairfoto.dk