MBYland er på vinderholdet for Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution

I et team med GPP Arkitekter, Dansk Halbyggeri og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen har MBYland vundet konkurrencen om at designe Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution for Haderslev Kommune. Projektet omfatter tilbygning og friarealer til det eksisterende Gram Fritidscenter. Der skal skabes et attraktivt og aktivt centrum for viden, sundhed og leg.

Friarealerne omkring Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution skal tilbyde muligheder for at mødes, udfolde sig, interagere og skrive sig selv ind i omgivelserne: Et frirum. MBYland har gradueret landskabet i tre forskellige zoner: Ind mod bygningerne kultiveres fladen i stigende grad. Nærmest bygningerne er der flest aktiviteter i form af et væld af legemuligheder, i det midterste område mødes kultur og natur, mens naturen fylder mest i den yderste kant og her antager en vildere karakter. Som en del af den særlige møblering af friarealerne har MBYland designet et usædvanligt motorikmøbel. Det generøse scenografiske møbel danner en scene for fysisk udfoldelse, leg, ophold og optræden. 

Projektet forventes færdigt sommeren 2018.