BørneBydel Ringkøbing

I forbindelse med en række workshops med skoleelever, interessenter fra klubber, sports- og boligforeninger samt repræsentanter for pædagoger, lærere og skolebestyrelse har MBYland udarbejdet et idégrundlag til en sjovere og tryggere bydel omkring Alkjærskolen i Ringkøbing. Forslaget omfatter et netværk af stier, legelandskaber og offentlige mødesteder, som forbinder byen med vandet og de grønne områder.

Svømmeamfien: En større amfiteaterlignende trækonstruktion på pælen placeres halvt på land, halvt i vand. Som en udvidet form for badebro vokser amfiteaterets gang- og siddetrin fra skråningen ved Fjordstien over sandet ud over havet og binder Fjordstien sammen med svømmehallen. Svømmeamfien gør stranden og fjorden mere tilgængelig og gør det muligt at opleve begge på en særlig måde. Den åbner op for en række måde at indtage og bruge Ringkøbings ekstraordinære placering ved kysten på: Beach volley, sandaktiviteter, udspring, gynge, ophold, eksempelvis solbadning, og leg. 

Moskemekka: Ved at lukke vejen mellem skole, plejehjem og boligområde af adskilles kørsel og leg i zoner, og der opstår en plads for sikker passage og ophold. Parkeringspladsen, der i dag forårsager trafikprop, forflyttes ud til siden. Her kan børn afleveres i biler i roligere omgivelser og gå de sidste 100 m til skolen. Urbane møbler og redskaber henvender sig til forskellige generationer og kulturer, udøvende og publikum. Legeredskaberne har efter brugernes ønske hovedvægt på hoppe- og balanceaktiviteter. 

Slagen: Slangen binder skolen sammen med klubben og daginstitutionerne. Den former et bakket landskab, der snor sig gennem det grønne område og åbner op mod mindre boldbaner, udsmykkede flader og legeaktiviteter på græsset. Slangens materiale veksler mellem gummi, græs og asfalt. Stedet skal have fart og mange niveauer med læ, toppe, udsigt og dale. Slangen udføres i skater-/street-stil ved den ”half pipe”, der som startskud er opført ved Ungdomsgården, og skal især være de unges sted.

Visionen for Børnebyen er skrevet med i kommuneplanen

Luftfoto: Ringkøbing Air Foto - http://www.ringkøbingairfoto.dk