CIRKELHUSET

Cirkelhuset Køge er et nyt boligbyggeri udført for Lejerbo i Køge. Det færdige anlæg rummer et funktionelt ankomstareal, en større grønning med frugttræer og jordvolde samt et enkelt og imødekommende gårdrum med plads til leg og ophold. Den gule teglbro forbinder byggeriets porte og skaber et roligt element midt i de omsluttende farvede facadeplader.

Til gårdens afvanding har tegnestuen designet et cirkulært vandingssystem, hvor regnvandet opsamles, nedsives og benyttes til vanding af græsset. Overløb leder til den store grønning. Som en del af den grønne strategi er flere af de hårde flader bygget op på en bundopbygning, der tillader let nedsivning.

Bygherre: Lejerbo

Arkitekt: BSAA arkitekter

Ingeniør: Rambøll

Byggeledelse: White arkitekter

* Projektet er udarbejdet i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016