Daginstitution Gellerup

Den nye børneby placeres i den nordlige ende af grunden og orienterer sig mod byrummet ved Jettesvej. Ved indgangen til bygningen etableres en ankomstplads, hvor et lege- og bevægelsesmøbel i forskellige højder fungerer som børnebyport, der adskiller vejen fra institutionen og signalerer overgangen til et område med børn og bevægelse i fokus. Nær bygningen etableres legepladszonerne mod syd. Legepladserne udstyres med belagte flader med udsparinger i form af grønne bakker til at klatre og kravle på, sandkasser til leg og felter med spændende mønstre til hop og dans. Felterne kantes og fungerer som plinter, som man kan gå på line, sidde eller kravle på. Formerne danner små nicher og forløb rundt om, imellem og inden i, med mulighed for at være sammen få eller mange ad gangen. 

Indbudt konkurrence
Arkitekt: P+P Arkitekter og Nøhr Sigsgaard

* Projektet er udarbejdet i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016