Gram Motorik Center

Friarealerne omkring Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution tilbyder muligheder for at mødes, udfolde sig, interagere og skrive sig selv ind i omgivelserne: Et frirum.

Landskabet gradueres i tre forskellige zoner: Ind mod bygningerne kultiveres fladen i stigende grad. Nærmest bygningerne er der flest aktiviteter, i det midterste område mødes kultur og natur, mens naturen fylder mest i den yderste kant og her antager en vildere karakter. Ankomsten via p-pladsen byder med sine svungne former og organiske termoplastiske opstribninger velkommen til et kreativt univers.

Det landskabelige greb balancerer mellem en på den ene side i høj grad programmeret flade, hvor der sker en helt masse. På den anden side at efterlade plads til, at brugerne selv definerer brugen af omgivelserne. Som en tidssvarende landskabsarkitektur skal friarealerne danne et nyt, magisk sted, som giver mulighed for fortolkning og tilegnelse af samt kreativitet i omgivelserne.


Bygherre: Gram Kommune

Totalentreprenør: Dansk Halbyggeri

Arkitekt: GPP Arkitekter

Ingeniør: Viggo Madsen