Karbys Kuber

Vundet konkurrenceforløb med Lokale og Anlægsfonden. LOA skriver: Karby Multihus bliver den nye ramme om både bevægelse og kultur, men den unikke placering nær fjorden og strandengene gør det naturligt at udvikle Karby Multihus, så det også bliver et samlingssted for de mange aktive friluftsmennesker i området.

Skolens udearealer opdeles og zones i tre hovedbælter: Den gamle skolegård mod landsbygaden, her omdannes parkeringszone til en aktiv lege- og sportsflade, der giver mulighed for at blive set og dermed skabe en levende port til det nye hus. På den anden side af skolens lange vinklede bygningskrop defineres en mikset rekreativ zone, der signalerer aktiviteter, som haver til maver, udekøkken og grillsteder, afslapning og særlige sportsaktiviteter, der inddrager den tidligere gymnastiksal. Mod landbrugsfladen kuperes et landskabeligt træk med teltlejrzone, en overgang til den store aktive sportsflade, hvor man længst mod syd har baner med bl.a. traktortræk og GardenPulling. Zonen fliges og danser frem og tilbage, så den åbne flade brydes af mindre nicher og hyggelige små opholdsskåle.

Den arkitektoniske branding af Karby og Mors nye kulturhus udspringer gennem et behov for nye tiltag og en genopdyrkning af tidligere foreslåede aktiviteter som Karby karbad. Vi har i processen ivrigt diskuteret disse muligheder. Således opstår tre markante løg, der sammen med løget omkring trappen i centralrummet danner en på stedet ny og anderledes arkitektur, der visuelt kan ses fra det højere liggende bagland, når man bevæger sig ned mod Karby.

Arkitekt: BSAA arkitekter

Bygherre: Karby Kommune og Lokale og Anlægsfonden

* Projektet er udarbejdet i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016