Koldinghave

lAR Klimaprojekt

Koldinghave er beliggende som en del af Bypark Øst, og opleves som sammenhængende med det grønne miljø og parkens mange kvaliteter.

En del af regnvandet i bebyggelsen opsamles i regnvandsbassiner og kobles til byparkens nyanlagte klimaprojekt. 

Den synlige grønne og "blå" forbindelse til parkens LAR projekt giver både en rekreative værdi og forstærker koblingen til byparken. Ved regnvandsbedene sættes blomstrende buske, større buske som hassel og træer i varierende sorter og størrelser således at områderne bliver frodige grønne oaser.

Koldinghave - Landskab
Sted: Kolding, DK
År: 2018
Samarbejdspartnere: Lavet for CEBRA
Bygherre: Kolding Kommune
Status: Under opførelse
Beskrivelse: Landskabsprojekt, klimaprojekt, LAR, gårdrum og grønne områder.