MosleMekka

For at imødekomme skoleelevernes ønske om mere børnevenlige omgivelser lukkes pladsen mellem skole, plejehjem og boligområde af for gennemkørsel for biler, og vejen omdannes til et landskab af lege-, sports- og opholdsmuligheder: MosleMekka. Ved at lukke vejen af adskilles kørsel og leg i zoner, og der opstår en plads for sikker passage og ophold. Parkeringspladsen, der i dag forårsager trafikprop, flyttes ud for enden af vejen. Her kan afleveringen af børn i biler finde sted i roligere omgivelser, og børnene kan gå de sidste 100 m til skolen.

Visionen for Børnebyen er skrevet med i kommuneplanen.