Sløjfen

EN SIDDESLØJFE I BETON

To niveauer af plint lægger sig ind i en skrænt og samler sig om en lille plads. Området binder hovedindgangen til den nye udskolingsbygning sammen med Kirketorvet og skolens hovedankomstområde. 

Projektet opstod ud af de ældre elevers ønske om et sted, de kunne indtage og hænge ud på uden, at det havde for megen appel for de mindre elever.

Anlægsgartner: Svend Bech

Byggeledelse: White arkitekter

* Projektet er udarbejdet i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016