Svømmehal Amager

Udearealer til Vestamager Svømmehal, i området der leder fra parkeringen og op til svømmehallens hovedindgang igennem grønnede omgivelser, der stiger op mod bygningen. Her er gjort plads til udendørs ophold og cafe område, samt en landskabelig rampe der giver kørestolsadgang til hallen. Plantekasser i kortin stål støtter landskabet, og danner sammenhæng imellem trapper, rampe, facader.

Vilde græsser er benyttet i beplantningen, og reflekterer den nærliggende Amager Strand.

Bygherre: Tårnby Kommune

Totalrådgiver: GVL Enterprise

Arkitekt: GPP Arkitekter

Ingeniør: MOE