Vellingvej

Sikker forbindelse og skolevej

Der skabes en sjov og sikker forbindelse over Vellingvej, hvor biler sænker farten, således at skolens elever, plejehjemmets beboere og Schuberts unge kan færdes sikkert mellem byen og fjorden. Forbindelsen inkluderer rumlige elementer så som græs og siddeelement, opstregninger belægnings- og farveskift, der visuelt rækker ud over det sædvanlige, eksempelvis skæve zebrastriber. Passagen kan forbinde skolen med den vestlige port til børnenes by og stien til Drømmenes Allé.

Detaljeringer i belægningen kan fungere hastighedsdæmpende. Med alternative arkitektoniske udformninger kan man bryde gadeforløbet og få folk til at stoppe op eller sænke farten, hvormed sikkerheden for de bløde trafikanter øges. Samtidig kan et flot visuelt udtryk virke inviterende og sprede godt humør.

Visionen for Børnebyen er skrevet med i kommuneplanen

Luftfoto: Ringkøbing Air Foto - http://www.ringkøbingairfoto.dk