Vellingvej passagen

SIKKER FORBINDELSE OG SKOLEVEJ

Vellingvej skal på én gang tilbyde børn en sikker skolevej og danne forbindelse mellem skolen og fjorden. Her skal bløde trafikanter, særligt børn fra skolen og ældre fra plejehjemmet, prioriteres. Det foreslås at etablere en ny forbindelse hen over vejbanen, som signalerer tryghed og færdsel på børnenes betingelser. Frem for at lave en klassisk, almindelig fodgængerovergang eller opstille advarselsskilte, kan der dannes et originalt, legende fodgængerfelt, som er tilpasset til skolen, børnene og omgivelserne og har en positiv udstråling.

Visionen for Børnebyen er skrevet med i kommuneplanen

Luftfoto: Ringkøbing Air Foto - http://www.ringkøbingairfoto.dk