Risskov Skole får ny Legeskråning

Efter afsluttet mangelgennemgang, og godt samarbejde med Park og Landskab, glæder vi os til at børnene kan tage den nye legeskråning på Risskov skole i brug, hvor børnene får rig mulighed for at bolte sig i de mange forskellige legemuligheder, med bl.a. klatrevæg, balancegang, og klatrehule.

view04.jpg

Aalborg Sportshøjskole

MBYland tegner udendørs faciliteter og klatreelementer i samarbejde med GPP arkitekter.
Når gården og de udendørs arealer er færdige, vil de kunne bruges til et væld af forskellige aktiviteter, som vil være en del af dagligdagen på Aalborg Sportshøjskole.

Sportshoejskole_Landskabsplan_1_200.jpg

Åbyen Kvarterspark gået i jorden

Broer og plateauer, stensætninger og siddetrappe er ved at blive bygget i Åbyens kommende kvarterspark. Parken bliver et samlingspunkt for den nye bydel og håndterer regnvand fra lokalområdet med et rekreativt bassin hvor man komme i kontakt med vandet. Første etape står færdig i løbet af et par måneder og etape 2 står færdigt i starten af 2018.

Åbyen visualisering.jpg

Udearealer til Risskov skole

MBYland er med som landskabsrådgiver til udearealer til Risskov skole, i samarbejde med GPP arkitekter og COWI ingeniørrådgivning. 
I projektet har vi bl.a. arbejdet med brugerinddragelse i vores løsning, som skaber rammer for udendørs sjov og leg for skolens mindste elever.
 

Risskov_skole.jpg

MBYland er på vinderholdet for Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution

I et team med GPP Arkitekter, Dansk Halbyggeri og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen har MBYland vundet konkurrencen om at designe Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution for Haderslev Kommune. Projektet omfatter tilbygning og friarealer til det eksisterende Gram Fritidscenter. Der skal skabes et attraktivt og aktivt centrum for viden, sundhed og leg.

Friarealerne omkring Gram Motorikcenter, Bibliotek og Daginstitution skal tilbyde muligheder for at mødes, udfolde sig, interagere og skrive sig selv ind i omgivelserne: Et frirum. MBYland har gradueret landskabet i tre forskellige zoner: Ind mod bygningerne kultiveres fladen i stigende grad. Nærmest bygningerne er der flest aktiviteter i form af et væld af legemuligheder, i det midterste område mødes kultur og natur, mens naturen fylder mest i den yderste kant og her antager en vildere karakter. Som en del af den særlige møblering af friarealerne har MBYland designet et usædvanligt motorikmøbel. Det generøse scenografiske møbel danner en scene for fysisk udfoldelse, leg, ophold og optræden. 

Projektet forventes færdigt sommeren 2018.

RINGKØBING RUSEN

MBYland har været med til at formulere og designe en ny vision for Ringkøbing: BØRNENES BY. 

Et af Ringkøbings største aktiver er fjorden og vandet. Ringkøbing Rusen inviterer til en særlig oplevelse af havet: 100 meter net spændes ud over bugten og danner et utraditionelt legelandskab lige over vandoverfladen. Nettet udformes som en ruse, man kan kravle inden i. Fra Ringkøbingrusen kan man se udsigten ud over vandet, man kan ligge og nyde solen på en sommerdag, lytte til lyden af vand og bevæge sig over vandet. Man kan vade ud til rusen eller benytte en smal bro.

Projektet er netop afleveret og skal præsenteres for Ringkøbings borgmester i løbet af april måned.

Pavilloner og nye udearealer til boligforening i Risskov

I forbindelse med en omfattende beboerinvolvering har MBYland skabt nye gårdrum til Boligforeningen 10. marts 1943.

En ny pavillon- og cykelskursserie er tegnet specielt til udearealerne og nye belægninger lagt i klinker. Varierede betonsten kommer til at kæde de tre afdelinger sammen.

Musholm bugt Feriecenter kåret til verdens mest universelle byggeri

Udvidelsen af Musholm med en ny multihal og nye ferieboliger indfrier Muskelsvindfondens mangeårige drøm om at skabe et internationalt førende ferie- og sportscenter for mennesker med handicap. Kåret til verdens mest universelle byggeri af The International Association of Universal Design og fremhævet verden over som et nybrud inden for tilgængelig arkitektur – fra den danske pavillon under OL i Rio de Janeiro til Den Internationale Arkitekturbiennale i Venedig – har udvidelsen styrket fortællingen om Muskelsvindfonden som en fremsynet handicaporganisation.

Arkitekter AART: http://aart.dk/da/projekter/musholm

Landskabsprojektet er skitseret og projekteret af Mette Bruun Yde i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016.

MBYland tegner konkurrence til Trygfondens nye familiehus

MBYland deltager sammen med P+P Arkitekter og Jakobsen & Blindkilde i en totalentreprisekonkurrence om opførelsen af Trygfondens Familiehus Hammel ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Der er 5 teams inviteret til at tegne det bedste bud på et nyt familiehus. Trygfonden skriver selv om konkurrencen: "Familiehuset skal give de ramte børn og deres familier et pusterum fra det sterile, tekniske hospitalsmiljø. Et sted at trække sig tilbage i hjemlige omgivelser med forskellige aktiviteter som ophold i stillerum, socialt fællesskab, sundhedsfremmende motion samt leg eller afslapning i haven."

 

Vundet konkurrence - Vivaldi Friplejehjem

MBYland har sammen med P+P Arkitekter, Lund & Staun og SlothMøller vundet konkurrencen om Vivaldi Friplejehjem. Landskabet udføres med lokal opsamling af regnvand, der samles i kanaler og regnvandsbassiner, som er med til at give et naturmæssigt præg til glæde for de kommende beboere.

MBYland tegner skitseprojekt til ny børnevenlig bydel i Ringkøbing

Gennem flere workshops med elever fra Alkjærskolen og interessenter fra klubber, sports- og boligforeninger samt repræsentanter for Alkjærskolens pædagoger, lærere og skolebestyrelse har MBYland udarbejdet et idégrundlag til en sjovere og tryggere bydel omkring Alkjærskolen i Ringkøbing. MBYland er nu i samarbejde med skolen ved at udvikle et skitseprojekt til en fantastisk børnebydel i Ringkøbing.

Luftfoto: Ringkøbing Air Foto - http://www.ringkøbingairfoto.dk

MBYland tegner udearealer til DELTA 8

Ved indgangen til det attraktive erhvervsområde i Søften/Hinnerup opføres nu et eksklusivt kontorhus i 4 etager til udlejning. MBYland skal tegne terrasser med niveauspring, rekreativt sølandskab, jordformationer, cortenplinte og bede, p-plads og forplads til det nye kontorbyggeri. GPP er arkitekter på sagen, og vi er allerede i fuld gang, da entreprenøren skal i jorden i det tidlige forår 2017. 

MBYland tegner ny lokalpark i Århus

MBYland tegner sammen med P+P Arkitekter og Viggo Madsen en ny kvarterspark i Århus. Parken samles om et større regnvandsbassin med broer og plateauer. Flotte stensætninger, plinte langs vandet, vilde græsser, jordformationer og større trægrupper præger parken.

Kvarterspark_Århus.jpg