Byotoperne

HUMLEBÆK SYD, DEN MODERNE OG BÆREDYGTIGE BY

Humlebæk Syd er et visionært bæredygtigt byudviklingsprojekt. Her forbindes grønne kvaliteter med en moderne arkitektonisk bebyggelse og skaber en ny bydel. Hjemmet, landskabet og infrastrukturen flettes sammen i en ny måde at bo sammen på.

Den nye bydel placerer sig mellem et velfungerende parcelhuskvarter og det åbne land.  Som en kontrast til det travle moderne liv tilbyder bydelen langsomme oplevelser og umiddelbar adgang til den omgivende naturs diversitet og rigdom. 

Baghaverne er formet af istidens massive voluminer, mens forhaverne danner et byrum med fælles brugshaver, legepladser og styrede vandløb. Bebyggelsen placerer sig skånsomt i terrænet, kobler sig på eksisterende kvaliteter og infrastruktur og opretholder økosystemer i form af vandhåndtering, flora og fauna.

Konkurrenceprojekt udført i samarbejde med Zoffmannholm Landskabsarkitekter og BSAA arkitekter.

* Projektet er udarbejdet i BSAA URBANlab, som Mette Bruun Yde var medstifter og indehaver af frem til marts 2016