kvarterspark i Åbyen

Området fremstår som et naturpræget grønt opholdsareal. 
Regnvandsbassinet er integreret som et naturpræget vådområde. 
Mod syd er bassinet udført med stensætning der på smuk vis holder på det skrånende terræn og giver en naturlig barriere ned mod vandet. 

Mod nord er regnvandsbassinet udformet med græsklædte skråninger, bakkede forløb og en bassin bred med bevokset med siv og græsser. Træerne står i små grupper med både opstammede og flerstammede træer. 

I forbindelse med regnvandsbassinet er der anlagt broer og terrasserede plateauer i træ, der giver mulighed for ophold helt ned til vandet. 
Regnvandsbassinet er etableret med en varieret beplantning i kanterne, der sikrer biodiversitet i området.
Plateauerne i træ giver mulighed for afstresning og naturoplevelser med kig ud over vandet og dyrelivet der simre i vand og beplantningen. 

Bygherre: Innovater A/S

Arkitekt: P+P Arkitekter og Arkitema

Ingeniør: Viggo Madsen